+

Start of 2016今朝是2016年2月16号,我搿呛辣辣学上海闲话。伊是一门方言,虽然我是上海崇明人,但是我勿会得讲上海话,我只会得讲崇明话。我要学会上海闲话,搿能个荡马路,买物事,寻工作,噶三糊就越来越便当。我还要好好叫学英文,因为伐会得一两门外文额人,混得肯定伐舒适额,学会仔一两门外文以后,以后出去白相相啥侪老便当个了。搿能个阿好更好额适应上海人个生活。加油!
分享按钮
Alex.Q posted at 17:21:02

Post a comment